Gå till innehåll

Boende för äldre

Klippans kommun erbjuder boenden för dig som behöver stöd i vardagen, oavsett om det är under en kortare period eller under resten av ditt liv.

Demensboende är till för dig som har en demensdiagnos och inte kan få den vård och omvårdnad du behöver i ditt hem. För att beviljas plats på ett demensboende ska du ha stora behov av omsorg dygnet runt och ha en diagnostiserad demenssjukdom. På ett demensboende bor du i egen lägenhet och det finns undersköterskor tillgängliga dygnet runt.

Korttidsboende är till för dig som utifrån medicinska, rehabiliterande och/eller sociala skäl, inte kan få ditt behov av vård och omsorg tillgodosett i ditt egna hem. Korttidsboende beviljas bara under kortare perioder.

Vård- och omsorgsboende är till för dig som inte kan få den vård och omvårdnad du behöver i ditt hem. För att beviljas plats på ett vård- och omsorgsboende ska du ha stora behov av omsorg dygnet runt. På ett vård- och omsorgsboende bor du i egen lägenhet och det finns undersköterskor tillgängliga dygnet runt. Det finns fyra kommunala och ett privat vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024