Gå till innehåll

Vårdhund

I Klippans kommun finns en vårdhund som besöker särskilda boenden för äldre, demensboende och personer som har hemtjänst.

Klippans kommuns vårdhund heter Flamma och tillsammans med undersköterskan Petra Fröberg Beck utgör de vårt hundteam.

Vad är en vårdhund?

En vårdhund har testats för sin lämplighet i ett särskilt test och fått godkänt resultat i samtliga moment. Hunden har därefter tränats av sin ägare, med stöd av instruktörer, under den ettåriga utbildningen och tillsammans med föraren genomgått ett praktiskt test för certifiering med godkänt resultat. Hunden har tillsammans med sin förare till uppgift att träna, motivera och sprida glädje och välbefinnande till de personer de besöker.

Hundens medverkan utformas så att sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor utvecklas och stärks. Träffar med vårdhunden sker utifrån ett individuellt framtaget program på remiss sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022