Gå till innehåll

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd?

För att ansöka om ekonomiskt bistånd tar du kontakt med socialtjänsten direkt.

Om du ska göra en nyansökan, det vill säga att du inte har haft ekonomiskt bistånd tidigare ska du ta kontakt med socialtjänsten innan din ansökan. Då får du prata med en socialsekreterare om din nuvarande ekonomiska och sociala situation, ditt boende och hur du har gått tilläga för att försöka lösa din situation.

I samband med en nyansökan görs en grundlig utredning av din situation. Dina uppgifter om inkomster och utgifter samt aktiviteter kommer kontrolleras mot aktuella myndigheter. Handläggningen av din ansökan görs skyndsamt och beslut kan väntas inom tio arbetsdagar från det att komplett ansökan är inlämnad.

Digital ansökan - nyansökan

Du kan välja att göra din nyansökan digitalt via ”Mina sidor” i medborgartjänsten. För att göra en digital ansökan behöver du ha tillgång till internet och ett giltigt bank-id/e-legitimation. Via länken nedan går du in på hemsidan och loggar in med din e-legitimation. Verktyget kommer att guida dig rätt och om du inte fyllt i vad du behöver så säger systemet ifrån och du kan inte gå vidare till att slutföra ansökan. Det är också möjligt att spara påbörjad ansökan och återvända till den vid ett senare tillfälle. Du uppmanas även att bifoga digitala dokumentfiler och bilder i formaten jpeg, word och pdf.

Du behöver redogöra för de tre senaste månadernas inkomster och utgifter när du ansöker första gången.

Om du är gift eller sambo behöver bara en av er klicka på länken och fylla i ansökan samt den andra partnerns uppgifter. Därefter behöver partnern logga in på medborgartjänsten och kommer då kunna godkänna eller avvisa ansökan.

Via ”Mina sidor” i medborgartjänsten kan du sedan göra dina återansökningar, ha kontakt med din socialsekreterare och ta del av dina beslut. Du kommer att få meddelande antingen via sms eller mail när ny händelse är registrerad i ditt ärende, beroende på vilket alternativ du valt. Det är viktigt att du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade i medborgartjänsten.

Ansökan per telefon - nyansökan

Du når socialtjänstens mottagning för vuxna via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

När du berättat för socialsekreteraren att du vill göra en muntlig ansökan registreras det i kommunens socialregister. Därefter skickas en blankett hem till dig med en lista över handlingar som du behöver lämna in.

Det är viktigt att du lämnar in alla handlingar vi behöver för att utreda din ansökan. Du har generellt två veckor på dig att inkomma med en komplett ansökan. I de fall som ansökan inte är komplett eller nya uppgifter framkommer så kommer vi efterfråga kompletteringar. Du kan bli kontaktad för ytterligare frågor eller komplettering även om du lämnat alla handlingar som begärts från början.

Löpande ekonomiskt bistånd

När du fått beslut på din nyansökan så kan du välja att fortsätta ansöka om ekonomiskt bistånd löpande om du fortfarande har behov av det. Du kan då lämna in en återansökan vi blankett. Blanketten får du hemskickad till dig eller direkt från din socialsekreterare. Blanketten kan lämnas in i kommunens kundtjänst på Trädgårdsgatan 12 i Klippan.

När din första återansökan kommit in till oss så kommer ditt ärende att fördelas till en socialsekreterare som arbetar med löpande ekonomiskt bistånd. Du kommer inom kort att kallas till nybesök med din nya socialsekreterare. Det är henne eller honom som du har din kontinuerliga kontakt med framöver och ni som gemensamt kommer upprätta en plan för att du ska nå självförsörjning.

Du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd senast den 7:e varje månad. Ekonomiskt bistånd betalas ut den 27:e samma månad som din ansökan blivit godkänd för. Om den 27:e är en helgdag får du istället biståndet utbetalt närmsta vardagen före.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2022