Gå till innehåll

Vanliga frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna rörande ekonomiskt bistånd.

Eftersom ekonomiskt bistånd ska vara det sista alternativet behöver alla andra möjligheter till inkomst vara uttömda. Bil ses som en tillgång som enkelt kan säljas för att tillgodose ens behov under en viss tid eller till en viss utgift. Bilinnehav kan i undantagsfall godkännas vid synnerligen särskilda skäl.

Alla insättningar på ditt bankkonto medräknas som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Det innebär att även Swish medräknas som inkomst och påverkar din rätt till bistånd, även om det skulle vara ett lån.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bedöms det generellt skäligt att unga vuxna upp till 25 år bor kvar hemma utan kostnad om de saknar egna medel till att betala sådan kostnad.

Om beslut finns från annan myndighet gällande hyra så behöver detta redovisas med ansökan. Vuxet barn som bor hos förälder kan beviljas hyresdel motsvarande det föräldrar mist i inkomst av exempelvis bostadsbidrag för att barnet blivit vuxet men bor kvar hemma.

Efter att rådrummet går ut godkänns endast högsta godtagbara hyra för hushållet som utgift i beräkning av ekonomiskt bistånd.

Ja, om du är vuxen kan du beviljas bistånd till din del av hyran om du bor med en person som du inte har ett parförhållande med och ni inte har ett gemensamt hushåll. Hyran delas generellt på antal personer som bor i bostaden och är folkbokförda där.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd behöver du göra allt du kan för att bli självförsörjande, vanligaste är att du behöver söka jobb aktivt. Den som inte har en yrkesutbildning eller omfattande arbetslivserfarenhet uppmanas att söka alla jobb som inte kräver utbildning/erfarenhet, så kallade okvalificerade arbeten. Detta innebär att du inte kan välja vilka jobb du vill söka utan du hänvisas att söka alla jobb som du har möjlighet att få.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022