Gå till innehåll

Räkneexempel för avgift i barnomsorgen gammal sida

Här har vi samlat några exempel på hur du räknar ut rätt barnomsorgsavgift. Dessa exempel är baserade på år 2023.

Taxerad årsinkomst före skatt delas med 12 månader, för att få en genomsnittlig månadsinkomst.

Vårdnadshavare 1 har taxerad årsinkomst 252 000 kronor per år.
Detta delas med 12 månader för att få fram månadsinkomst
Vårdnadshavare 1 har månadsinkomst 21 000 kronor per månad
Vårdnadshavare 2/Sambo har månadsinkomst 20 000 kronor per månad
Hushållets gemensamma inkomst: 41 000 kronor per månad

Om man har ett barn är avgiften 3% av inkomsten (dock högst 1645 kronor per månad som är maxavgift för barnomsorg)
Månadsinkomst 41.000 kr x Barn 1: 3% = 1230 kronor per månad

Taxan för förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas enligt följande och anger den maximala avgiften som får tas ut per månad. Yngsta barnet räknas som barn 1, näst yngsta barnet som barn 2 och så vidare.

Antal barnProcent av inkomstHögsta avgift
13%

1 645 kronor

2

2%

1 097 kronor

3

1%

548 kronor

4

Ingen avgift

Ingen avgift

Antal barn

Procent av inkomst

Högsta avgift

1

2%

1 097 kronor

2

1%

548 kronor

3

1%

548 kronor

4

Ingen avgift

Ingen avgift

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2023