Gå till innehåll

Räkneexempel för avgift i barnomsorg

Här har vi samlat några exempel på hur du räknar ut rätt barnomsorgsavgift. Dessa exempel är baserade på år 2024

Taxerad årsinkomst före skatt delas med 12 månader, för att få en genomsnittlig månadsinkomst.

Vårdnadshavare 1 har taxerad årsinkomst 252 000 kronor per år.
Detta delas med 12 månader för att få fram månadsinkomst
Vårdnadshavare 1 har månadsinkomst 21 000 kronor per månad

Vårdnadshavare 2/sambo har månadsinkomst 20 000 kronor per månad
Hushållets gemensamma inkomst: 41 000 kronor per månad

Om man har ett barn är avgiften 3% av inkomsten (dock högst 1 688 kronor per månad som är maxavgift för barnomsorg)
Månadsinkomst 41 000 kr x Barn 1: 3% = 1 230 kronor per månad

Taxan för förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas enligt följande och anger den maximala avgiften som får tas ut per månad. Yngsta barnet räknas som barn 1, näst yngsta barnet som barn 2 och så vidare.

Avgift och maxtaxa för barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg.
Antal barnProcent av inkomstHögsta avgift
13%

1 688 kronor

2

2%

1 125 kronor

3

1%

563 kronor

4

Ingen avgift

Ingen avgift

Avgift och maxtaxa för barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg.

Antal barn

Procent av inkomst

Högsta avgift

1

2%

1 125 kronor

2

1%

563 kronor

3

1%

563 kronor

4

Ingen avgift

Ingen avgift

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2024