Gå till innehåll

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

Klippans kommun strävar efter att alla familjer som använder förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska betala rätt barnomsorgsavgift. Vi kommer därför genomföra en avgiftskontroll. Har du betalt för hög avgift görs en återbetalning. Har du betalt för låg avgift skickas en retroaktiv faktura till dig.

Avgiftskontrollen görs för att följa upp att alla familjer betalt rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla ska behandlas lika och betala avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka de avgifter som blivit för höga som det är att avgifter som fattas betalas in.

Ditt hushålls taxerade årsinkomst hämtas från Skatteverket. Den taxerade årsinkomsten delas med tolv och då får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte stämmer överens betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 600 kronor kommer avgiften inte faktureras eller återbetalas. Under 2024 kommer vi kontrollera avgifterna som betalts under 2022.

Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Som förälder eller vårdnadshavare är du skyldig att meddela rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen.

Nej, vi kan inte koppla ihop avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften.

Återbetalningen kommer till dig under hösten 2024.

Fakturorna skickas ut under hösten 2024.

Hela fakturan ska vara betald senast sista februari 2025. Om du inte kan betala hela din faktura på en gång, kan du delbetala fakturan med samma OCR-nummer. Om fakturan inte betalas i tid hanteras den enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Då är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.
E-post: kundtjanst@klippan.se
Telefon: 0435-280 00

Om du vill bestrida en faktura ska du göra det skriftligt inom en månad från fakturadatum. Det är viktigt att du noga beskriver vad du bestrider och skickar med tydliga underlag som styrker dina uppgifter. När vi utrett ärendet skickar vi hem ett beslut till dig.

Skicka ditt underlag till:
Klippans kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Avgiftskontroll
264 80 Klippan

Det vanligaste felet är att du har glömt att anmäla att inkomsten ändrats.
En annan vanlig orsak är att du inte anmält delar i inkomsten som är skattepliktiga till exempel ersättning för obekväm arbetstid, övertid med mera.
Många missar att anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften.

En sammanboende vuxen ska till exempel alltid anmälas som inkomstgrundare för barnomsorgsavgiften, även om den personen inte är biologisk förälder till barnet.

Med inkomst menas de pengar hushållet får som ni betalar skatt på. Till exempel lön, OB-tillägg, övertid, föräldrapenning, sjukpenning med mera.

Inkomster som inte är avgiftsgrundande är till exempel studiestöd från CSN, försörjningsstöd, bostadsbidrag, etableringsstöd med mera.

De som stod som inkomstgrundare under kontrollåret har också ansvar för att fakturan blir betald, men det är den som stod som räkningsmottagare som kommer att bli fakturerad.

Nej, eftersom vi inte får fakturera någon annan än räkningsmottagaren kommer vi inte dela upp fakturan mellan inkomstgrundarna.

Maila oss på kundtjanst@klippan.se.

Ofta går det snabbare för oss att besvara e-post än telefonsamtal. Vi rekommenderar därför att du i första hand e-postar dina frågor till oss. Du får då ett autosvar om att ditt ärende har kommit fram, och sedan kontaktar vi dig så fort vi kan.

Beslutet om att införa retroaktiv avgiftskontroll tog Barn- och utbildningsnämnden den 24 oktober 2016, BUN § 93.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024