Ljungbyhedsskolan

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kontakt Ljungbyhedsskolan
Besöksadress:
Nybrogatan 9, Ljungbyhed.
Telefon:  0435–284 21

Rektor: Chanette Bellander

Telefon: 0435-284 20

E-mail: chanette.bellander@klippan.se

Bitr. Rektor: Katarina Månsson

Telefon: 0435-284 10

E-mail: katarina.mansson@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

Sjukanmälan av elev
Sjukanmälan av elev ska göras före klockan 08.00 via Skolportalen. Sjukanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Välkommen till Ljungbyhedsskolan!


Välkommen till Ljungbyhedsskolan!

Ljungbyhedsskolan med våra ca 350 elever och ca 50 medarbetare, är mer än bara en skola. Det är en plats där vi som arbetar här, både elever och personal, tillbringar en stor del av dagen. Det är en plats där vi trivs
och känner oss hemma, känner en trygghet, tillhörighet och gemenskap.

Att tillsammans lära och upptäcka – det vill vi alla, barn som vuxna. Med närheten till skog och vatten, Rönne å, gör vi skolan till en outdoor-skola, vilket betyder att pedagogerna använder mycket av sin kunskapsförmedling utomhus tillsammans med våra elever. Här på skolan känner vi alla både vuxna och elever, igen varandra. Det skapar trygghet och en god lärmiljö på vår fina F-9 skola.


Elevinflytande
Elevinflytande genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tar ofta hjälp av våra elever i arbetet med att utveckla och förbättra vår skola.

Så här arbetar vi med elevinflytande: 

  • Klassråd och elevråd hålls i varje klass en gång i månaden. Då skrivs ett protokoll som sedan läggs upp i aktiviteten ”elevdelaktighet”.
  • Elevernas protokoll diskuteras i elevdelaktighetgruppen och eventuella handlingsplaner upprättas.
  • Ledningsgruppen tar beslut om handlingsplanerna.

Varje klass har även en ”förslagslåda” där eleverna kan lämna in åsikter, synpunkter och intressen. 
Trygghet och trivsel
Vi har genomfört trygghetsvandringar med våra klasser för att få en tydlig bild över var eleverna känner sig trygga och var det kan finnas otrygga platser. Vi har därefter följt upp vandringarna och vidtagit årgärder för att skapa en tryggare plats för eleverna för att öka trivseln på skolan.  

Vi arbetar också med att göra mottagandet av de nyanlända eleverna tryggare. Vi vill att de alltid ska veta var de ska vara när de är i skolan. 
IKT
På Ljungbyhedsskolan arbetar vi med IKT som en naturlig del i undervisningen. Alla elever från årskurs fyra till årskurs nio har ett eget IKT-verktyg. Elever från årskurs 1-3 har tillgång till varsin surfplatta. Eleverna använder sitt verktyg till bland annat att söka information på, skriva inlämningsuppgifter, göra arbeten samt även för bild- och filmredigering. Skolan har också tillgång till flera webbprogram och en skolportal som för många elever används dagligen. Exempel på webbprogram som eleverna har tillgång till är studi.se, skolavtal.se, ne.se och minecraft education.

Pedagogerna på skolan har fått och får återkommande utbildning och information om hur IKT-verktygen kan användas i undervisningen och tips på vilka program som är aktuella just nu.

Text

Ljungbyhedsskolans stora skolgård täckt av snö


Läsårstiden för elever i grunskolan 2021/2022

Hösterminen 2021

Måndag 16/8 - Fredag 17/12

Vårterminen 2022

Tisadag 11/01- Fredag 10/06

Lov- och skolfria dagar för elever

Måndag 01/11- Fredag 05/11

Förslag på studie dag HT21 torsdag 25/11

Förslag på studie dag VT22 måndag 10/01 och onsdag 23/03

Måndag 21/02- fredag 25/02 (sporlov vecka 8)

Måndag 11/04 -torsdag 14/04 (påsklov vecka 15)

Fredag 27/5 lovdag

Dagens lunch

Här visas dagens lunch. Samma lunch serveras på alla grundskolor. Du kan scrolla neråt med hjälp av pilen till höger om dagens datum på matsedeln för att se vad som serveras andra dagar längre fram i tid.

Text

Text