Gå till innehåll

Demensboende

I Ljungbyhed finns demensboendet Syrengården. Vi erbjuder dig en trygg och stimulerande omvårdnad för att du som har en demenssjukdom så långt som möjligt ska kunna behålla dina mentala och fysiska funktioner. 

För att ansöka om att bo på demensboende använder du e-tjänsten Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan.

På Syrengården arbetar personal med erfarenhet och särskild kompetens inom demensvård.

Vårt demensboende erbjuder dig en trygg och stimulerande omvårdnad för att du som har en demensdiagnos så långt som möjligt ska kunna behålla dina mentala och fysiska funktioner. I demensboendet erbjuds du samvaro med andra i trivsamma former, både individuellt och i grupp.

Åbyhem som har renoverats, byggts om och byggts till sedan 2019 och kommer till hösten 2023 stå färdigt med två vård- och omsorgsboenden som vardera har 20 lägenheter. Det ena vård- och omsorgsboendet ska vara ett boende för personer med kognitiv svikt medan det andra ska vara ett boende för personer med somatiska behov.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023