Gå till innehåll

Kortvård och växelomsorg

Om du är i behov av vård och omsorg under en kortare period eller om du som anhörig vårdar en närstående finns möjlighet till kortvård och växelomsorg.

Kommunens kortvård och växelomsorg är beläget på Rickmansgården i Ljungbyhed. Här arbetar ett team av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterskor med rehabilitering och träning samt omvårdnad.

På ett kortvårdsboende vistas du under en begränsad tid. Det kan till exempel vara i samband med en rehabilitering eller om du väntar på plats till annat boende. På korttidsboendet får du den vård och omsorg du behöver under tiden du är i behov av det.

Växelomsorg är till för dig som behöver stöd och omsorg utanför det egna hemmet och som avlastning för anhöriga. Möjligheten att få växelomsorg bedöms på individuell basis utifrån på behov.

Du kan ansöka om insatserna:

  • via e-tjänsten Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan.

För mer information om insatserna kontaktar du:
Kundtjänst telefon 0435-280 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 september 2023