Gå till innehåll

Barnets helhet

Att vara förälder är det härligaste och finaste man kan vara, det kan också vara det svåraste och jobbigaste. Ibland är det så otroligt ensamt. Då finns vi här för dig! 

Om barnets helhet

  • Är du förälder och har barn mellan 0 och 12 år?
  • Hamnar ni mycket i konflikt hemma?
  • Strular det med skolnärvaron?
  • Är lämningarna på förskolan tuffa?
  • Skulle du önska stöd kring hur man kan göra annorlunda för att få saker och ting att funka bättre?
  • Skulle du vilja hitta sätt att möta ditt barn på ett annat sätt, ett sätt som inte leder till bråk och tråkigheter?
  • Ni kanske dessutom har många kontakter med olika aktörer och ska hålla ordning på vem som gör vad. Kanske önskar du förtydligande kring varför de gör vissa saker?

  Vi finns här för att stötta dig när det kommer till föräldraskapets utmaningar, både i stort och smått. I vårt team arbetar en socionom (Case manager), en arbetsterapeut och en möjliggörare. Vi har ett familjebaserat tänk med barnet i fokus och jobbar kreativt, flexibelt och lösningsfokuserat.

  Vi har goda kontakter med alla våra samarbetspartners och det finns många duktiga kollegor i kommunen. Vi hjälper er att knyta kontakter med andra aktörer om ni har behov av det.

  Tänker du att vi kan hjälpa dig och ditt barn?

  Be någon personal inom förskola, skola, fritids, familjens hus, vårdcentral hjälpa dig fylla i ”Barnets kort”. Det är också möjligt för dig som vårdnadshavare att fylla i kortet själv och skicka in.

  Barnets kort skickas sedan till Helene Berggren, Centrala elevhälsan som tar ställning om det är något för ”Barnets Helhet”. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på mejl eller telefon.

  Fyll i barnets kort
  Barnets kort skickas för bedömning till Helene Berggren, Centrala elevhälsan, Ventilen. Återkoppling sker till vårdnadshavare samt till upptäckaren.
  Upptäckaren
  Upptäckaren  Vårdnadshavare 1
  Vårdnadshavare 1
  Vårdnadshavare 2
  Vårdnadshavare 2


  Åtgärder har vidtagits inom egen och/eller annan organisation?
  Åtgärder har vidtagits inom egen och/eller annan organisation?  Omsorg
  Barnet har vuxna i sin närhet som hen kan lita på och vända sig till.
  Omsorg
  Trygghet
  Barnet skyddas från sådant som kan skada hen i och utanför hemmet.
  Trygghet
  Mår bra
  Barnet har hälsosamma matvanor, god hygien och ett liv fritt från tobak, alkohol och narkotika.
  Mår bra
  Fritid
  Barnet har fritidsintresse med delaktighet från vårdnadshavare eller annan trygg person i dess närhet.
  Fritid
  Tillhörighet
  Barnet känner tillhörighet och uppskattning av personer som barnet möter i sin vardag.
  Tillhörighet
  Ansvarstagande
  Barnet förstår vad som förväntas av det i sin vardag, visar hänsyn och omtanke inför andra och följer givna regler.
  Ansvarstagande
  Respekteras
  Barnet känner sig sedd, hörd och bekräftad av viktiga personer i sin vardag.
  Respekteras
  Utvecklas
  Barnet utvecklas i fas med sin ålder och har förmågor att klara av det vardagliga livet.
  Utvecklas
  Vårdnadshavare är informerade om att barnets kort lämnas vidare till Barnets helhet.
  Vårdnadshavare är informerade om att barnets kort lämnas vidare till Barnets helhet.


  Kontaktuppgifter

  Emely Halma Wall
  Case Manager
  0435-28758 , 072-1640211
  Emely.halma.wall@klippan.se

  Jonna Leifsdotter
  Möjliggörare
  0435-28677 , 072-1640238
  Jonna.leifsdotter@klippan.se

  Sidinformation

  Senast uppdaterad:
  21 mars 2023