Gå till innehåll

Barnets helhet

Att vara förälder är det härligaste och finaste man kan vara, det kan också vara det svåraste och jobbigaste. Ibland är det så otroligt ensamt.
Då finns vi här för dig!

Är barnets helhet något för mig och min familj?

  • Är du förälder och har barn mellan 0 och 12 år?
  • Hamnar ni i mycket konflikter hemma?
  • Strular det med skolnärvaron?
  • Är lämningarna på förskolan tuffa?
  • Skulle du önska stöd kring hur man kan göra annorlunda för att få saker och ting att funka bättre?
  • Skulle du vilja hitta sätt att möta ditt barn på ett annat sätt, ett sätt som inte leder till bråk och tråkigheter?
  • Ni kanske dessutom har många kontakter med olika aktörer och ska hålla ordning på vem som gör vad. Kanske önskar du förtydligande kring varför de gör vissa saker?

Känner du igen dig i en eller flera av dessa frågor så kan vi vända dig till oss för stöd.

Vi finns här för att stötta dig när det kommer till föräldraskapets utmaningar, både i stort och smått. I vårt team arbetar en socionom (Case manager), en arbetsterapeut och en möjliggörare. Vi har ett familjebaserat tänk med barnet i fokus och jobbar kreativt, flexibelt och lösningsfokuserat.

Vi har goda kontakter med alla våra samarbetspartners och det finns många duktiga kollegor i kommunen. Vi hjälper er att knyta kontakter med andra aktörer om ni har behov av det.

Be någon personal inom förskola, skola, fritids, familjens hus, vårdcentral hjälpa dig fylla i ”Barnets kort”, antingen direkt i formuläret nedan eller ladda ner det och fyll i det. Det är också möjligt för dig som vårdnadshavare att fylla i kortet själv och skicka in.

Barnets kort skickas sedan till Helene Berggren på Centrala elevhälsan som tar ställning om det är något för ”Barnets Helhet”. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på mejl eller telefon.

Fyll i barnets kort
Barnets kort skickas för bedömning till Helene Berggren, Centrala elevhälsan, Ventilen. Återkoppling sker till vårdnadshavare samt till upptäckaren.
Upptäckaren
Upptäckaren







Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 1








Vårdnadshavare 2
Vårdnadshavare 2










Åtgärder har vidtagits inom egen och/eller annan organisation?
Åtgärder har vidtagits inom egen och/eller annan organisation?



Omsorg
Barnet har vuxna i sin närhet som hen kan lita på och vända sig till.
Omsorg




Trygghet
Barnet skyddas från sådant som kan skada hen i och utanför hemmet.
Trygghet




Mår bra
Barnet har hälsosamma matvanor, god hygien och ett liv fritt från tobak, alkohol och narkotika.
Mår bra




Fritid
Barnet har fritidsintresse med delaktighet från vårdnadshavare eller annan trygg person i dess närhet.
Fritid




Tillhörighet
Barnet känner tillhörighet och uppskattning av personer som barnet möter i sin vardag.
Tillhörighet




Ansvarstagande
Barnet förstår vad som förväntas av det i sin vardag, visar hänsyn och omtanke inför andra och följer givna regler.
Ansvarstagande




Respekteras
Barnet känner sig sedd, hörd och bekräftad av viktiga personer i sin vardag.
Respekteras




Utvecklas
Barnet utvecklas i fas med sin ålder och har förmågor att klara av det vardagliga livet.
Utvecklas




Vårdnadshavare är informerade om att barnets kort lämnas vidare till Barnets helhet.
Vårdnadshavare är informerade om att barnets kort lämnas vidare till Barnets helhet.


Kontaktuppgifter

Jonna Leifsdotter
Möjliggörare
0435-28677 , 072-1640238
Jonna.leifsdotter@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023