Gå till innehåll

Föräldraskap & kurser

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv! Klippans kommun erbjuder kurser och gruppverksamhet för att få stöttning i föräldraskapet.

Alla utbildningar är gratis men kostnad för kursmaterial kan tillkomma. Läs mer om utbudet och anmäl dig via länkarna under Höstens föräldrarutbildningar. Anmälan är obligatorisk för dig som vill delta.

Höstens föräldrautbildningar

Samtalscaféer

Vi erbjuder samtalscaféer på olika teman. Syftet är att ni som föräldrar ska få ta del av kunskap och genom mingel och samtal ges möjlighet att bolla dina funderingar och tankar med andra föräldrar och yrkesverksamma som möter barn och unga i kommunen.

ABC - Alla barn i centrum för dig med barn 3-12 år

ABC är en generell föräldrarutbildning som passar alla.

Trygghetscirkeln för dig med barn 0-7 år

Trygghetscirkeln bygger på anknytningsteori och syftar till att stärka din förmåga att läsa, tolka och möta ditt barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos ditt barn.

Aktivt Föräldraskap® för dig med förskolebarn och skolbarn 5-12 år

Aktivt Föräldraskap® är en föräldrautbildning med utgångspunkten i ”Trygga barn börjar med trygga vuxna”.

Aktivt ledarskap för bonusfamiljer för dig med barn 0-18 år

Aktivt ledarskap för bonusfamiljer är en utbildning för dig som lever i en bonusfamilj eller som är på väg in i en.

Komet för dig med barn 3-11 år

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är en utbildning med fokus på kommunikation. Du som förälder får tillgång till verktyg för att kommunicera bättre med ditt barn, vilket i sin tur leder till mindre bråk och konflikter i hemmet och därmed en bättre relation med ditt barn.

Schema för höstens utbildningar

28 september Samtalscafé

5 oktober Samtalscafé
8 oktober (startdatum) ABC (3-12 år)
18 oktober (startdatum) Aktivt föräldraskap (5-12 år)
24 oktober (startdatum) Trygghetscirkeln (0-7 år)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2022