Gå till innehåll

Föräldraskap & kurser

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv! Klippans kommun erbjuder kurser och gruppverksamhet för att få stöttning i föräldraskapet. Alla utbildningar är gratis.

Under hösten kommer vi starta upp våra föräldraskapsutbildningar igen. Håll utkik här på hemsidan för mer information!

Läs mer om utbudet och anmäl dig via länkarna under Föräldrarutbildningar. Anmälan är obligatorisk för dig som vill delta.

På flera av våra utbildningar erbjuder vi barnpassning. Klicka in på respektive utbildning för att se om det är aktuellt på den du vill gå.

Har du frågor om utbildningarna? Välkommen att kontakta Mobila teamet på mobila-teamet@klippan.se.

Anmälan och kurser

Dessa utbildningar erbjuder Klippans kommun. Håll utkik på vår hemsida för aktuella datum.

Trygghetscirkeln för dig med barn 0-7 år

Trygghetscirkeln bygger på anknytningsteori och syftar till att stärka din förmåga att läsa, tolka och möta ditt barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos ditt barn.

ABC

ABC är en generell föräldrarutbildning som passar alla.

Aktivt ledarskap för bonusfamiljer för dig med barn 0-18 år

Aktivt ledarskap för bonusfamiljer är en utbildning för dig som lever i en bonusfamilj eller som är på väg in i en.

Aktivt Föräldraskap®

Aktivt Föräldraskap® är en föräldrautbildning med utgångspunkten i ”Trygga barn börjar med trygga vuxna”.

Komet för dig med barn 3-11 år

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är en utbildning med fokus på kommunikation. Du som förälder får tillgång till verktyg för att kommunicera bättre med ditt barn, vilket i sin tur leder till mindre bråk och konflikter i hemmet och därmed en bättre relation med ditt barn.

Föräldraskap i Sverige (FÖS)

FöS är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, intervjuer av målgruppens behov, forskning och lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juli 2024