Gå till innehåll

Stöd till barn, unga och familj

Det kan finnas många anledningar till att du som barn och ung eller ni som familj behöver stöd från socialförvaltningen.

Öppenvården arbetar med familjer som är i behov av stöd. Det kan till exempel handla om konflikter i hemmet, missbruk, dåligt mående eller våld och övergrepp.

Öppenvården arbetar med stödinsatser enskilt för barn, unga och föräldrar, men också med familjebehandling. De arbetar också med gruppverksamheter för både barn och föräldrar. Där får man träffa andra människor med liknande erfarenheter, och få stöd och vägledning av familjebehandlare.

Familjebehandlarna på öppenvården har tystnadsplikt.

Öppenvården arbetar med bland annat:

  • Servicesamtal
  • Personligt stöd till barn och ungdomar
  • Föräldrastöd
  • Familjebehandling
  • RePULSE (träningsmetod för den som har svårigheter att kontrollera sina impulser)
  • Samverkan med andra verksamheter med fokus på barns behov, som till exempel förskola, skola och Barn- och ungdomspsykiatrin
  • Medling vid brott

Gruppverksamheter:

  • CAP-grupper (Children are people)

Utredning: För att få stöd från öppenvården behöver man genomgå en utredning hos enheten för barn, unga och familj. Inom ramen för utredningen samtalar barn och föräldrar med en socialsekreterare om barnets situation och behov av stöd. Utredningen avslutas med ett beslut om insats, utifrån barnets behov. Utredningen och beslutet ligger till grund för utformningen av öppenvårdens stöd.

Servicesamtal: Ibland kan det dock räcka med ett fåtal samtal hos öppenvården. Upp till fem samtal kan erbjudas utan att man gör någon utredning. Dessa samtal kallas ”servicesamtal”, och kan ges till föräldrar och till ungdomar från att de fyllt 15 år. Skulle ni efter fem samtal känna behov av fler samtal hjälper öppenvården er till kontakt med enheten för barn, unga och familj för utredning.

För att få kontakt med öppenvården ringer du kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00 så kopplar de dig rätt.

Många unga är med om brott. Om du har blivit utsatt för ett brott har du rätt att få hjälp och stöd. Du måste inte veta att det du blivit utsatt för är ett brott för att du ska få prata med någon. Det räcker med att något inte känns bra. Har du blivit utsatt för brott kan du alltid vända dig till socialförvaltningen för råd och stöd. Du når oss via kommunens kundtjänst på 0435-28 000.

Brottsoffermyndigheten har tre olika webbplatser som kan ge stöd till dig som är under 18 år. Där hittar du också kontaktuppgifter till organisationer som du kan kontakta om du vill ringa, skicka e-post till eller chatta med någon.

Om du är ung och blivit utsatt för brott finns det stöd att få. Du kan också komma i kontakt med oss i kommunen om du är ung och har begått ett brott du blivit dömd för.

Ungdomstjänst, ungdomsvård och medling

Ungdomstjänst är en påföljd för ungdomar som dömts för brott, men som inte har behov av vård eller andra insatser från socialtjänsten. Ungdomstjänst innebär att man döms till oavlönat arbete i 20-150 timmar, beroende på vilket brott man begått. I ungdomstjänsten ingår också samtal hos en anställd på socialtjänsten, vanligtvis en behandlare på öppenvården. Antalet samtal varierar beroende på hur många timmar ungdomstjänst man dömts till.

Ungdomarna kan också komma i kontakt med oss på socialförvaltningen i Klippans kommun om de blivit dömda till ungdomsvård. Påföljden ungdomsvård är avsedd för ungdomar, främst i åldern 15-17 år, som har ett särskilt behov av stöd eller hjälp från socialtjänsten. Ungdomsvård kan innebära allt från att man går i enskilda samtal hos behandlare eller deltar i ett påverkansprogram i socialtjänstens öppenvård, till placering på institution.

Vi hjälper till att arrangera medling mellan brottsoffer och gärningsman. I vissa fall kan vi vara behjälpliga som stöd vid polisförhör och rättegångar.

Du kommer i kontakt med oss via kommmunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Är du orolig för att ditt barn använder alkohol och/eller narkotika eller vill veta hur du ska prata med ditt barn angående detta? Välkommen att kontakta socialförvaltningen via kommunens kundtjänst 0435-28 000 för råd, stöd och tips kring hur samtal kan föras med ditt barn.

Maria Skåne Nordväst

Klippans kommun har avtal med Maria Skåne Nordväst i Helsingborg. Maria Nordväst erbjuder rådgivning och behandling för dig som inte fyllt 25 och har problem med alkohol eller andra droger. Hos Maria Skåne Nordväst kan du få ett samlat stöd av familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska.

Du som är anhörig eller närstående till en ung person med substansbruk av alkohol eller andra droger kan också få råd och stöd.

För att komma i kontakt med Maria Nordväst Skåne för råd och stöd, kontakta mottagningstelefon på 042-406 30 80 eller kom på deras drop in-tid måndagar 16:00-19:00.

Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn om vad som händer i telefonen, till exempel på sociala medier. Ha en dialog om vad barnet ska tänka på när hen är ute på nätet och vilka risker som finns. Du som förälder behöver alltid finns där om barnet vill prata om något hänt online som hen är orolig för.

Välkommen att kontakta socialförvaltningen via kommunens kundtjänst 0435-28 000 för att ansöka om stöd kring hur samtal kan föras med ditt barn.

Klippans kommun arbetar för att du som ung ska känna dig trygg när du rör dig ute i vår kommun.

Mobila teamet i Klippans kommun består av barn- och ungdomscoacher som rör sig i kommunen där de unga finns. De identifierar och synliggöra risker och problem för att de unga ska få rätt insats och stöd i rätt tid.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2024