Gå till innehåll

Växa tryggt

Växa tryggt i Klippan är ett utökat hembesöksprogram för nyblivna föräldrar. Det betyder att en del av besöken som i vanliga fall sker på BVC-mottagningen i stället sker i hemmet, tillsammans med barnmorska eller föräldrastödjare. Syftet med samarbetet är att kunna ge ett tidigt stöd till barn och föräldrar.

Programmet består av sex hembesök. Växa tryggt utgår från Barnkonventionen (artikel 2, 3, 5, 6, 12, 18, 19 och 31). Växa tryggt är ett erbjudande och det är därmed frivilligt. Växa tryggt startade den 1 februari i Klippan.

Målet med Växa tryggt

Målet med Växa tryggt är att bidra till en jämlik start i livet genom att förbättra och ge samma förutsättningar för nyfödda barn. Hembesöken hos familjer med nyfödda barn är en förutsättning som kommer göra detta möjligt. Målet är att hembesöken ska leda till:

 • en mer rättvis vård utifrån varje familjs behov
 • att främja barns hälsa och välmående utifrån varje familjs möjligheter och behov
 • extra tid och stöd för föräldrarnas många frågor som finns när man blir förälder
 • att tidigt kunna erbjuda stöd när det behövs.

Vad innebär ett hembesök?

En familj erbjuds sex hembesök. Däremellan har barnet andra besök på BVC, med bland annat läkarkontroller, vaccinationer och utvecklingsbedömningar. Första hembesöket sker när barnet är cirka en vecka gammal.

Vi kommer hem till alla förstagångsföräldrar som har valt att lista sitt barn på BVC Klippan. Vi har avsatt två timmar för varje besök och vi ser gärna att båda föräldrarna är hemma. Under det första hembesöket kommer en BVC-sköterska och en barnmorska hem till dig, och under resterande fem hembesök kommer BVC-sköterska och föräldrastödjare.

De sex olika hembesöken

Barnet är cirka en vecka gammalt vid första hembesöket, då BVC-sköterska och barnmorska kommer hem till er. Vi pratar tillsammans om att ta emot sitt barn. Föräldrarna får berätta om graviditeten och förlossningsupplevelsen. Vi väger och mäter barnet, pratar om amning/flaskmatning, barnsäkerhet och hur familjens psykiska mående. Vi pratar även om närhet, samspel och jämställt föräldraskap.

Barnet är cirka två till tre veckor gammalt när BVC-sköterska och familjestödjare kommer hem. Under mötet förklarar vi även för dig vad en familjestödjare och socialtjänsten är.

Vi pratar tillsammans om att lära känna sitt barn, om hur barnet kommunicerar sina behov, hur föräldrarna kan hjälpa barnets känsloreglering. Vi pratar om omställningen i parrelationen och vikten av att stötta varandra.
Barnet vägs, och frågor kring amning/flaskmatning lyfts.

Barnet är fyra månader och vi pratar tillsammans om att vara tillsammans. Under det här mötet kommer både en BVC-sköterska och familjestödjare från socialtjänsten hem till dig. Vi går igenom vägning, mätning, matintroduktion, sömn och motoriska utveckling. Vi pratar om barnets nyfikenhet för omgivningen, kommunikation och vikten av att skapa gemensamma aktiviteter med sitt barn.

Barnet är åtta månader. BVC-sköterska och familjestödjare kommer hem och pratar om hur det är att skapa en vardag. Vi väger och mäter barnet, pratar om barnsäkerhet, sömnrutiner och mat. Samtal om barnets kommunikation och stimulans av språket. Vi läser en bok. Fokus under det här mötet ligger på att skapa rutiner och en vardag i familjen.

Barnet är tio månader och tillsammans med BVC och familjestödjare pratar vi om vikten av att skapa vardagsrutiner och förutsägbarhet för barnet. Hur kan man vägleda och sätta gränser utan att ge avkall på barnets behov av utforskade? Vi pratar om skärmanvändning, potträning och ansökan till förskola.

Barnet är 15 månader och tillsammans med BVC-sköterska och familjestödjare pratar vi om att vara en familj, med fokus på att få ihop livspusslet och fortsätta att ha tid tillsammans trots alla omställningar. Vi väger och mäter barnet, pratar om mat- och sömnrutiner, språkutveckling och lek tillsammans med barnet. Vi samtalar om förskola och sysselsättning för föräldrarna.

Det vi pratar återkommande om vid varje besök

 • uppföljning från förra besöket
 • relationer, samspel och anknytning
 • föräldraskap
 • barnets utveckling
 • amning/flaskmatning
 • mat och sömn
 • skärmar (TV, Ipad, mobil)
 • tandhälsa
 • barnsäkerhet
 • jämställt föräldraskap
 • våld i nära relationer
 • föräldrars frågor

Mer information

Om du har frågor eller vill veta mer om Växa tryggt kan du höra av dig till Magdalena Johansson - barnsjuksköterska på BVC.
Telefonnummer 072-546 29 81.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2024