Gå till innehåll

Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption), men kan också adoptera sambos, make/makas eller den registrerade partnerns barn.

  • Om du är intresserad av att adoptera från utlandet ska du först kontakta en adoptionshandläggare på familjerättsenheten i Helsingborg för ett informationssamtal. Du får då mer information om vad en adoption innebär och hur du gör för att ta del av den obligatoriska föräldrautbildningen.
  • Därefter kommer familjerätten påbörja en medgivandeutredning. Denna kan ta någonstans mellan några månader till ett halvår.

Efter utbildningen gör familjerättsenheten en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag. Du får också lämna läkarintyg. Informationen som du lämnar blir underlag för socialnämndens beslut och kommer att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett så kallat medgivande att adoptera. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

  • Om du vill adoptera din partners barn måste du ansöka hos tingsrätten.
  • Tingsrätten ger då familjerätten i uppdrag att utreda om en adoption är till barnets bästa.
  • Familjerätten utreder och gör en bedömning som skickas vidare till tingsrätten för beslut.
  • Tingsrätten fattas beslut i frågan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023