Gå till innehåll

Bekräfta föräldraskap för nyblivna föräldrar

Alla barn har rätt att få veta sitt ursprung. När en ogift person föder ett barn ska det därför fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att registrera vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar även om barnets rätt till försörjning och arv.

De föräldrar som är gifta med varandra behöver inte göra någon bekräftelse. Den som inte fött barnet antas då vara barnets förälder. För samkönade föräldrar gäller detta för barn födda efter den 1 januari 2022.

Om den som föder är ogift vid barnets födsel ska föräldraskapet alltid fastställas genom föräldraskapsbekräftelse eller genom dom i Tingsrätten.

Ni kan själva gå in och registrera föräldraskapet i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse. Väljer ni att göra detta behöver ni inte kontakta kommunen.
I e-tjänsten kan ni ansöka om gemensam vårdnad om barnet samtidigt som ni bekräftar föräldraskapet.

För att använda den digitala föräldraskapsbekräftelsen ska du vara 18 år och folkbokförd i Sverige. Ni som föräldrar ska vara överens om att barnet är ert gemensamma.

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning måste följande kriterier vara uppfyllda för att ett föräldraskap ska kunna bekräftas via Skatteverkets e-tjänst:

  • Den som fött barnet och den som inte fött barnet var sambo, registrerade partners eller gifta när den assisterade befruktningen gjordes,
  • Det ska finnas ett samtycke om assisterad befruktning från den som inte fött barnet,
  • Det ska vara sannolikt att barnet tillkommit genom den assisterade befruktningen,
  • Behandlingen har utförts inom behörig svensk hälso- och sjukvård eller vid behörig inrättning utomlands,
  • Barnet ska ha rätt att ta del av uppgift om spermiedonatorn (donators får inte vara anonym).

I övriga fall, till exempel om den assisterade befruktningen har utförts i privat regi så måste familjerätten kontaktas, då en utredning om föräldraskapet behöver göras.

En ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder. Befruktningen ska styrkas med journalanteckning med datum för insemination och utredningen läggs då ner. Detsamma gäller även om den assisterade befruktningen har skett utomlands. Du bokar en tid via familjerätten i Helsingborg för att bekräfta ditt föräldraskap.

Då ska ni kontakta familjerätten i Helsingborg eller boka tid via deras e-tjänst, detta gäller även om den som föder är folkbokförd i Klippan.

Registrerar ni inte föräldern på Skatteverkets hemsida kommer en underrättelse om barnets födelse att skickas till socialnämnden i kommunen, som då ansvarar för föräldraskapsutredningen från dag 15.

Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni registrerar föräldraskapet själv med Bank-ID hos Skatteverket för kortare hanteringstid efter barnets födelse.

Om ni inte har möjlighet att registrera barnet via Skatteverkets hemsida eller om ni önskar påbörja utredningen före barnets födelse är ni välkomna att kontakta kommunens kundtjänst, kundtjant@klippan.se eller via telefon 0435-280 00 och fylla i vår e-tjänst för faderskap. Detta innebär att det kommer ta cirka tre veckor innan föräldraskapet är fastställt, efter barnets födelse.

Tänk på att den som föder ska vara folkbokförd i Klippans kommun när barnet föds, om inte så ska ni vända er till den kommun den födande är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.

Om ni inte bor ihop och inte har möjlighet att registrera barnet via Skatteverkets e-tjänst eller om ni önskar påbörja utredningen före barnets födelse ska ni kontakta familjerätten i Helsingborg eller boka tid via deras e-tjänst, detta gäller även om den som föder är folkbokförd i Klippan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2023