Gå till innehåll

Kontaktperson inom LSS

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av funktionsnedsättning.

Kontaktpersonen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.

Ansök om kontaktperson inom LSS

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Klippans kommuns socialförvaltning. Tag kontat med någon av våra LSS-handläggare som informerar dig om hur du gör en ansökan. Du når dem via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

När du har lämnat in din ansökan gör vi en utredning om ditt stödbehov och fattar beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Du som har fått beslut om kontaktperson

Om din ansökan blir godkänd tar vi kontakt med dig och gör en plan tillsammans. Det finns möjlighet för dig att föreslå någon person du önskar ha som kontaktperson, annars hjälper vi dig att hitta någon.

Vill du bli kontaktperson?

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023