Gå till innehåll

Ledsagning & avlösning

En ledsagare hjälper dig med funktionshinder att delta i aktiviteter utanför ditt hem. Avlösning finns för dig som vårdar en anhörig med funktionshinder i hemmet.

Ledsagarservice

Du som har någon form av funktionsnedsättning, är under 65 år och och ingår i en grupp som omfattas av LSS kan få en ledsagare som hjälper dig att delta i aktiviteter utanför hemmet. Ledsagarservice är kostnadsfritt men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter.

Ledsagarservice kan ges dels genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ledsagarservice för personer som omfattas av LSS innebär att servicen ska vara individuellt utformad och tillgodose behoven av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller få komma ut på promenad.

Avlösarservice i hemmet

För dig som är anhörig och har omvårdnaden av en funktionshindrad i hemmet finns möjlighet att ansöka om avlösning. Avlösaren tar över omvårdnaden av din närstående och gör vardagliga aktiviteter tillsammans med honom eller henne.

Du kan till exempel få avlösarservice för att gå på kurs, träffa vänner eller uträtta ärenden. Avlösarservice erbjuds såväl på dagtid som på kvällar och helger. Avlösningen sker i första hand i hemmet.

Ansök om ledsagarservice eller avlösarservice

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen.

Du som har fått beslut om ledsagarservice eller avlösarservice

Om du har beviljats ledsagarservice eller avlösarservice meddelar handläggaren dig och ni planerar hur utformningen ska se ut. Det finns möjlighet för dig själv att föreslå någon person du önskar ha som ledsagare/avlösare eller så hjälper handläggaren dig att hitta någon.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023