Gå till innehåll

Daglig verksamhet

Genom daglig verksamhet får du stöd genom en daglig sysselsättning. Daglig verksamhet finns på flera olika nivåer och tillsammans hittar vi rätt sysselsättning för dig utifrån dina förutsättningar.

För att delta i daglig verksamhet behöver du ansöka till Klippans kommun om den insatsen. Det gör du genom att fylla i blanketten LSS - Ansökan om insatser och skicka den till Klippans kommun, Socialförvaltningen, 264 80 Klippan

Daglig verksamhet LSS vänder sig till dig som:

  • Har en funktionsnedsättning
  • Är i yrkesverksam ålder
  • Saknar arbete och inte går någon utbildning
  • Har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Klippans kommun har en egen enhet inom Daglig verksamhet som arbetar med olika saker. Vi har bland annat en verkstad och en butik för återbruk och fixargruppen Alltjänst.

Dessutom har vi avtal och kontakt med ett antal företag inom Skåne Nordväst där vi kan erbjuda praktikplatser.

När du har fått ett beslut om daglig verksamhet kommer du tillsammans med en av våra samordnare på daglig verksamhet att hitta en lämplig arbetsplats utifrån dina behov och din förmåga.

Kontakta oss om du vill ha mer information. Du når oss genom kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023