Gå till innehåll

Boende för dig med funktionsnedsättning

Klippans kommun erbjuder boenden för dig med funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen, oavsett om det är under en kortare period eller under resten av ditt liv.

Bostad med särskild service för vuxna

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd med bostad enligt lagen om LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Boende med särskild service är till för dig som är vuxen, under 65 år som på grund av din funktionsnedsättning behöver stöd för att klara din vardag.

Bostad med särskild service
Du hyr av socialtjänsten genom ett andrahandskontrakt och det är ditt privata hem. Du möblerar själv din bostad och ansvarar för hemförsäkring samt övriga kostnader i bostaden. Personalen arbetar med stöd utifrån dina behov för att möjliggöra och tillvarata dina egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till utveckling.

Gruppbostad

Gruppbostad är avsedd för dig med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov och har personal dygnet runt. Våra gruppbostäder har 4-7 platser och kan beskrivas som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Servicebostad kan för vissa personer med funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av bostad, mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad. I insatsen servicebostad ingår personalstöd utifrån var och ens individuella behov.

En korttidsvistelse kan vara i ett korttidshem eller i en stödfamilj. Där bor barn och ungdomar under kortare perioder, till exempel några dagar per månad eller några veckor under sommaren.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023