Gå till innehåll

Korttidsvistelse barn och unga med funktionsnedsättning

En korttidsvistelse kan vara på vår korttidsvistelse eller i en stödfamilj. Där bor barn och ungdomar under kortare perioder, till exempel några dagar per månad eller några veckor under sommaren.

Under korttidsvistelsen får barnet eller ungdomen chans till miljöombudet och att umgås med andra i samma situation. En korttidsvistelse är också ett bra sätt att öva på att flytta över till ett eget boende.

På korttidsvistelse bor du i eget rum och det finns personal som ger stöd och omsorg dygnet runt. På korttidsvistelse får du åka på olika aktiviteter, umgås med de andra som bor på hemmet och miljöombyte. Vi gör aktiviteter som att åka och bada, gå på bio och spelar spel och fotboll tillsammans.

Under tiden barnet eller ungdomen bor på korttidshem så betalar man för maten och eventuella kostnader för aktiviteter, exempelvis kostnad för biljetter.

Korttidsvistelse i en stödfamilj innebär att barnet eller ungdomen bor hemma hos en familj under kortare perioder.

Du kan ansöka om insatserna genom att fylla i blanketten och skicka den till:
Klippans kommun
Socialförvaltningen/LSS handläggare
264 80 Klippan

För mer information om stöd och service enligt LSS kontaktar du:
Kundtjänst telefon 0435-280 00.
En LSS- handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023