Gå till innehåll

BOKK

Genom projektet BOKK (Betydelsefull, Omtyckt och Kompetent i Klippan) växlar daglig verksamhet i Klippans kommun upp. Med fokus på lösningar möter vi upp utmaningarna som vi står inför med en ökande befolkning i äldre och yngre åldrar, utmaningar att rekrytera rätt kompetens samt ett instabilt ekonomiskt läge.

BOKK är ett projekt i två delar. Dels införandet av en volontärverksamhet för daglig verksamhet, dels att arbeta för ett utökat antal praktikplatser för deltagarna i daglig verksamhet.

Volontärverksamhet

I daglig verksamhet i Klippan vill vi erbjuda guldkant för våra deltagare. Vi vill också att kompetensen hos våra medarbetare används på rätt sätt. Vi vet också att det finns många personer i vårt samhälle som har behov av ett nytt sammanhang och sociala kontakter efter pensionen eller andra tillfällen i livet då man inte arbetar

Genom att starta en volontärverksamhet där kommuninvånare kan bli en del av daglig verksamhet skapas möjlighet till aktiviteter som ger guldkant i vardagen för våra brukare. Genom att vara volontär får en person möjlighet till en givande sysselsättning, kan lära känna nya människor och känna att hen bidrar.

Som volontär blir du en viktig nyckelspelare på daglig verksamhet. Din volontärtid hos oss kan innehålla flera olika uppgifter, allt designas efter dina förmågor och kunskaper. Kanske är du duktig på att snickra eller sy? Är duktig på att skriva? Har sysslat med musik eller teater? Eller är du kanske bara väldigt duktig på att ha intressanta samtal och stötta en medmänniska i sin vardag?

Vill du bli volontär på daglig verksamhet? Skicka din intresseanmälan till enhetschef på daglig verksamhet: minette.jansson@klippan.se eller ring 0435-282 50.

Praktikplatser

Idag genomförs daglig verksamhet framför allt på våra dagcentraler. Men många av våra deltagare kan så mycket mer. Vi vill därför öka antalet verksamheter som tar emot deltagare för praktik. Att ta in en deltagare för praktik ger inte bara deltagaren möjlighet att använda och utveckla sina styrkor på en arbetsplats. Det ger också verksamheten avlastning med vissa arbetsuppgifter och ger kollegorna utrymme att fokusera på kärnfrågorna.

Vill ditt företag erbjuda praktikplatser för personer som har insatsen daglig verksamhet? Skicka din intresseanmälan till samordnaren på daglig verksamhet: susanne.opdahl@klippan.se eller ring 0435-286 52.

BOKK och FIRO-teorin

I projektet utgår vi från den så kallade FIRO-teorin, en teori om relationen mellan människor som togs fram av den amerikanska psykologen Will Schutz. Den presenterar tre grundläggande behov som är gemensamma för alla människor, vi har alla behov av att känna oss betydelsefulla, omtyckta och kompetenta. FIRO-teorin låg till grund för utvecklings- och ledarskapsprogrammet The Human Element®. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2023