Gå till innehåll

Barn- & fritidsprogrammet

På barn- och fritidsprogrammet utvecklar du din förmåga till samarbete och kommunikation och problemlösning. Du kan välja mellan två olika inriktningar beroende på vad du är mest intresserad av.

Efter din utbildning på barn- och fritidsprogrammet kan du gå vidare till att bli allt från förskollärare, polis, fritidscoach, barnskötare till fältarbetare.

Du kommer öka din kunskap om pedagogik, människors hälsa, levnadsvanor och olika former av hälso- främjande arbete. Du kommer att få utmana dina förmågor att se saker ur olika perspektiv och att kunna tänka på olika sätt. Dina nya kunskaper ger dig möjlighet att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn.

Du möts av riktigt bra lärare och en trygg och stimulerande lärmiljö. Du får möjlighet att träffa många intressanta föreläsare och åka på flera spännande studiebesök och resor. Vi erbjuder lärarledda resurstider där du får möjlighet att utvecklas i din takt och efter dina mål och drömmar. Du lär känna många elever dels genom att vi arbetar med att äldre elever hjälper yngre (SI), och dels för att vi har samläsning med andra program och mellan olika årskurser.

Fritid och hälsa ger dig kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Fritid och hälsa är det perfekta valet för dig som vill kombinera din idrott med skola.

Exempel på vad du kan läsa vidare till eller jobba med efter avslutad utbildning:
Hälsocoach, bad- och sporthallspersonal, personal inom idrotts- och fritidsanläggningar och personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete ska ge dig en grundläggande yrkesutbildning för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom kultur- och fritidssektorn.

Exempel på vad du kan läsa vidare till eller jobba med efter avslutad utbildning:
Barnskötare och elevassistent.

Tabell över de kurser som alla elever läser.

Gymnasiegemensamma

Programgemensamma

Engelska 5

Hälsopedagogik

Historia 1a1

Naturkunskap 1a2

Idrott och hälsa 1

Kommunikation

Matematik 1a

Lärande och utveckling

Naturkunskap 1a1

Människors miljöer

Religionskunskap 1

Pedagogiskt ledarskap

Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1a2

Svenska 1 och 2


Behörighetskurser


Engelska 6


Svenska 3


Tabell över inriktningsspecifika kurser för fritid och hälsa samt socialt och pedagogiskt arbete.

Fritid och hälsa

Socialt och pedagogiskt arbete

Naturguidning 1

Naturguidning 1

Kost och hälsa

Kost och hälsa

Aktivitetsledarskap

Aktivitetsledarskap

Fritids- och friskvårdsverksamheter

Skapande verksamhet

Fritids- och idrottskunskap

Pedagogiskt arbete

Idrott och hälsa 2

Socialt arbete

Träningslära 1 och 2

Pedagogiska teorier och praktiker


Specialpedagogik 1

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024