Gå till innehåll

Samhällsvetenskapsprogrammet

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du din förmåga att förstå människors tankar och beteende. Detta är en utbildning för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett socialt perspektiv. Du får en djupare förståelse för varför världen ser ut som den gör.

Hos oss kommer du att öka din kunskap och förståelse för samhället och människan. Du kommer att få utmana dina förmågor att se saker ur olika perspektiv och att kunna tänka på olika sätt. Med mer kunskap om hur människor tänker och beter sig och med mer kunskap om begrepp som exempelvis makt, kultur, kön och religion kommer du bli bra på att diskutera och argumentera. Du kommer också kunna förstå hur och varför olika människor ibland tänker lika och ibland olika.

Exempel på vad du kan läsa vidare till efter din utbildning:
Socionom, Journalist, Personalvetare, Psykolog, Marknadsförare och Lärare.

Samhällsprogrammet på Åbyskolan har två inriktningar; Beteendevetenskap som är mer praktisk och Samhällsvetenskap som är mer teoretisk. I årskurs 2 väljer du den inriktning som passar dig bäst. Oavsett inriktning får du även möjlighet att genomföra ett större praktiskt moment i årskurs 3 som heter socialt entreprenörskap och som är kopplat till ditt gymnasiearbete.

Om du studerar på inriktningen beteendevetenskap får du djupare kunskaper om olika sociala och organisatoriska strukturer samt om människans livsvillkor.

Om du studerar på inriktningen samhällsvetenskap får du en fördjupning i bland annat geografi, historia och internationella relationer.

Tabell över de kurser som alla elever läser.

Gymnasiegemensamma

Programgemensamma

Engelska 5 och 6

Filosofi 1

Historia 1b

Moderna språk

Idrott och hälsa 1

Psykologi 1

Matematik 1b och 2b


Naturkunskap 1b


Religionskunskap 1


Samhällskunskap 1b


Svenska 1, 2 och 3


Tabell över inriktningsspecifika kurser för beteendebetenskap och samhällsvetenskap.

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskap

Ledarskap och organisation

Geografi 1

Kommunikation

Historia 2a

Psykologi 2a

Religionskunskap 2

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 2 och 3

Sociologi


Exempel på andra kurser

Exempel på andra kurser

Retorik

Internationella relationer

Humanistisk och

samhällsvetenskaplig specialisering

Humanistisk och
samhällsvetenskaplig specialisering

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024