Gå till innehåll

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammet är till för dig som inte har betyg som gör att du kan söka till ett nationellt program eller annan utbildning.

Alla elever på individuella programmet följer sin individuella studieplan. Din individuella studieplan är mycket viktig eftersom den visar vad din utbildning innehåller. Du studerar på heltid och dina skolämnen är huvudsakligen grundskoleämnen.

Programmen har fyra olika inriktningar.

Programinriktat val är för dig som vill gå på ett nationellt program men saknar ett eller ett par ämnen för behörighet. I utbildningen är du kopplad till ett nationellt program samtidigt som du studerar klart dina grundskoleämnen för att du så snart som möjligt ska kunna antas till ett nationellt program.

Yrkesintroduktion kan underlätta för dig att bli anställd. Under din utbildning är du knuten till ett yrke eller en arbetsplats där du utbildas inom ett smalare yrkesområde. Yrkesintroduktion är för dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Individuellt alternativ är för dig som saknar flera ämnen för behörighet till ett nationellt program. Utbildningen utformas individuellt för dig för att du ska kunna förberedas inför att studera vidare inom gymnasieskolan eller på annan utbildning.

Språkintroduktion är för dig som är ny i Sverige. Du får utbildning i framför allt svenska för att senare kunna studera vidare inom gymnasieskolan eller på annan utbildning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 november 2022