Gå till innehåll

Verktygslåda för föräldrar

Det finns många saker som en förälder behöver prata med sitt barn om. Här har vi samlat tips och råd för dig om ämnen som skärmanvändning, alkohol samt sex och samtycke.

Ett förhållningsätt när du pratar med ditt barn

Det är bra att du tar reda på fakta och pratar med ditt barn om ämnen innan de har skett i ett förebyggande syfte.

Några tips på hur du pratar med ditt barn om svåra ämnen:

 • Var öppen för frågor.
 • Ta din tid att förklara, lyssna och beskriva.
 • Låt barnet känna efter.
 • Var inte dömande.
 • Respektera om barnet inte vill svara på frågorna.
 • Var nyfiken på ditt barns vardag.
 • Förbered dig med kunskap innan samtalet.

Appar, sociala medier och skärmanvändning

Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn om vad som händer i telefonen, till exempel på sociala medier. Ha en dialog om vad barnet ska tänka på när hen är ute på nätet och vilka risker som finns. Du som förälder behöver alltid finns där om barnet vill prata om något hänt online som hen är orolig för.

Nedan finns länkar kring hur du kan prata med ditt barn om vad som händer och kan hända online. Här finns också information om ämnet samt kontaktuppgifter om du har frågor eller vill ha råd och stöd.

Kontakt vid frågor, tips eller stöd

Alkohol

Som förälder är det viktigt att du pratar med ditt barn om alkohol. Låt barnet dela med sig av hens funderingar och tankar. Berätta för barnet att du finns där oavsett vad som händer. Med en tydlig gränssättning och dialog med barn kring alkohol kan ungas drickande motverkas och risken att komma till skada på grund av alkohol kan minska. Nedan finns länkar om hur du som förälder kan tänka och prata med ditt barn kring alkohol samt kontaktuppgifter om du har frågor eller vill ha råd och stöd.

Kontakt vid frågor, tips eller stöd

 • Socialförvaltningens Vuxen myndighets mottagningen vid frågor eller ansöka om stöd, 0435-280 00 (via kommunens kundtjänst).
 • Bris Vuxentelefon: 077-150 50 50
 • Föräldrarlinjen: 020-85 20 00
 • Mobila teamet: mobila-teamet@klippan.se
 • Maria nordväst Helsingborg telefon: 042-406 30 80

Tobak och snus

Tobak och nikotin är två ämnen som är skadliga för kroppen. Många barn och ungdomar debuterar med snus, cigaretter och E- cigaretter därav är det viktigt att prata om det. Nedan finns länkar med information kring ämnet samt kontaktuppgifter om du behöver råd och stöd.

Kontakt vid frågor, tips eller stöd

 • Sluta röka linjen: 020-84 00 00
 • Ungdomsmottagningen Helsingborg: 0770-25 25 00

Narkotika

Är du orolig för att ditt barn använder narkotika eller vill veta hur du ska prata med ditt barn angående narkotika? Nedan finns länkar med information om hur du kan diskutera ämnet med ditt barn samt var du kan få hjälp om du misstänker att ditt barn använder droger.

Kontakt vid frågor, tips eller stöd

 • Socialförvaltningens Vuxen myndighets mottagningen vid frågor eller ansöka om stöd, 0435-280 00 (via kommunens kundtjänst).
 • Droghjälpen: 020-91 91 91
 • Bris Vuxentelefon: 077-150 50 50
 • Föräldrarlinjen: 020-85 20 00
 • Mobila teamet: mobila-teamet@klippan.se
 • Maria nordväst Helsingborg telefon: 042-406 30 80

Lustgas

Lustgas är en gas som använts bland annat av barn och ungdomar för att uppnå ett rus. Lustgasen är väldigt farlig och skadlig för kroppen och därav är det viktigt att du som förälder pratar om detta. Nedan finns länkar med information kring ämnet samt kontaktuppgifter om du behöver råd och stöd.

Kontakt vid frågor, tips eller stöd

 • Maria nordväst Helsingborg: 042-406 30 80

Relationer, sex, samtycke och porr

Det är viktigt att du som förälder bjuder in barnet till samtal om sex, samtycke, kroppen och relationer. Genom att prata med barnet om dessa ämnen hjälper du hen att bygga upp sin integritet och även respekt gentemot andra. Nedan finns länkar med information om ämnet och kontaktuppgifter om du har frågor eller behöver råd och stöd.

Tips på länkar du kan ge till ditt barn

Kontakt vid frågor, tips eller stöd

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 maj 2024