Gå till innehåll

Att vara familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Barnet kan bo en kortare eller längre tid hos dig. Några barn bor i sitt familjehem under hela sin uppväxt.

Som familjehem är det viktigt att det finns en personlig trygghet, mognad samt en stabil familjesituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem.

Det är värdefullt om ni har erfarenheter av barn och kunskap om barns utveckling till exempel genom egna barn eller arbete med andras barn. Detta ökar familjens möjligheter att ge barn en god omvårdnad, tillgodose dessa barns utvecklingsbehov och hantera eventuella störningar och förseningar i deras utveckling.

Information om att vara familjehem

Innan ett barn kan placeras i ett familjehem, görs en omfattande utredning och bedömning av familjehemmet.

Som familjehemsföräldrar ingår man i ett "team" kring ett placerat barn och har ofta många samarbetspartners; barnets föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten, lärare och annan personal inom skola och barnomsorg samt ibland personal inom barnpsykiatrin. Det är viktigt att man som familjehem är positiv till barnets biologiska nätverk, samt medverkar till att kontakten mellan barn och föräldrar och andra närstående blir bra för barnet. För barnet är det oerhört viktigt att kontakten med den biologiska familjen kan upprätthållas, genom besök och på annat sätt.

Som familjehem anlitas ni på uppdrag av Klippans kommun. En handläggare är ansvarig för placeringen i familjehemmet och har till uppgift att se till att familjehemmet får det stöd och handledning och fortbildning som krävs.

Som familjehem får du ekonomisk ersättning. Den består av en omkostnadsdel (utgifter för barnet såsom mat, boende, kläder, fickpengar, fritidsaktiviteter) och en arvodesdel. Klippans kommun följer Svenska kommunförbundets rekommendationer gällande dessa ersättningar. Ersättningen bestäms utifrån ålder och behov.

Välkommen att kontakta Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller ansök via vår e-tjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2024