Gå till innehåll

Förmyndare för barn

Oftast är föräldrarna vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Om barnet av någon anledning inte har en vårdnadshavare eller om vårdnadshavaren inte har möjlighet att uppfylla uppgifterna kan en särskilt förordnad förmyndare utses.

Det är Tingsrätten som utser en förmyndare till barn under 18 år där det behövs. Som förmyndare ska du se till att barnet är tryggt och att barnets intressen tas till vara.

En medförmyndare kan ge dig stöd

Om du som förälder/vårdnadshavare till exempel inte klarar av att sköta ditt barns ekonomi kan tingsrätten utse en så kallad medförmyndare som hjälper dig. Detta är ett mildare alternativ och medförmyndaren har inte samma rättigheter som en

Tingsrätten utser en medförmyndare efter att ha fått ansökan av överförmyndarnämnden.

Som förmyndare ansvarar du för att barnet får den omvårdnad och trygghet som hen behöver. Du ska också ta hand om det barnet äger och se till så att det ger en rimlig avkastning.

Beroende på hur mycket barnets tillgångar är värda sker antingen en så kallad fri eller kontrollerad förvaltning.

Fri förvaltning innebär att du som förmyndare bestämmer hur barnets tillgångar ska placeras så länge de understiger åtta basbelopp. Basbeloppet beslutas av Skatteverket och kan ändras från år till år.

Om tillgångarna överstiger åtta baslopp måste du genast anmäla det till överförmyndaren. Då har du som förmyndare inte längre rätt att själv förvalta pengarna utan begränsas och kontrolleras av överförmyndaren. Detta kallas kontrollerad förvaltning.

I vissa fall tillämpas kontrollerad förvaltning oavsett storleken på barnets tillgångar. Exempel på detta är om du missköter dig som förmyndare eller om det i ett testamente eller gåvobrev står angivet att den egendom som barnet får ska kontrolleras av överförmyndaren.

I vissa fall krävs alltid överförmyndarens godkännande, oavsett fri eller kontrollerad förvaltning. Det gäller följande ärenden:

  • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • Ta emot gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • Låna eller låna ut pengar och pantsättning/inteckning av fast egendom
  • Bedriva näringsverksamhet
  • Vård av barnets rätt i dödsbo

Klippans kommun har en gemensam överförmyndare tillsammans med bland andra Perstorps kommun. Alla e-tjänster som kopplas till överförmyndare, god man och förvaltare finns på Perstorps kommuns hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022