Gå till innehåll

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem & jourhem

Det finns många sätt för oss människor att visa medkänsla och att försöka göra en insats för barn och unga som är i behov av extra stöd. Har du och din familj möjlighet att göra en insats för något av dessa barn och ungdomar?

Även vuxna personer med beslut enligt LSS kan ha behov stöd från kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. Kan du och din familj göra en insats för dessa personer?

Ibland kan barn och ungdomar av olika skäl inte bo kvar hos sina föräldrar utan behöver bo i en annan familj för en kortare eller längre period.

Vissa barn och ungdomar kan bo hemma men behöver hjälp och stöd genom att regelbundet ha kontakt eller vistas i en annan familj vid något eller några tillfällen i månaden.

För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd. Vad ni gör när ni träffas bestäms efter barnets eller ungdomens behov. Ni kan till exempel gör fritidsaktiviteter tillsammans, träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon. Kontaktperson kan beviljas både utifrån Socialtjänstlagen och LSS. Kontaktperson kan även beviljas till vuxna individer, det är behovet som styr.

Som kontrakterat jourhem ska du ha möjlighet att med kort varsel ta emot ett barn som akut behöver lämna sitt hem. Barn stannar generellt enbart en kortare tid i ett jourhem, exempelvis en natt. Som kontrakterat jourhem ska du kontinuerligt vara tillgänglig att ta emot ett barn.

Kontakta familjehemssekreterare

Det finns alltid ett behov av familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vill du/ni göra en insats för ett barn, en ungdom eller någon annan som behöver extra stöd? Eller vill du veta mer?

Välkommen att ansöka genom kommunens e-tjänst eller kontakta Klippans kommuns familjehemssekreterare via kommunens kundtjänst på 0435-28 000.

Min insats - Socialstyrelsen samarbetar med Sveriges kommuner

Socialstyrelsens sida mininsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om att göra en insats för barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. Min insats är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges kommuner.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 april 2024